Croeso i 'Cofnod' - Y Ganolfan Gofnodion Amgylcheddol Leol ar gyfer Gogledd Cymru

Dod â data am fywyd gwyllt ledled Gogledd Cymru at ei gilydd

Rhannu Cofnod am Fywyd Gwyllt

Online Recording System
Arsylwi, Cofnodi a Rhannu gofnodion gan ddefnyddio ein System Gofnodi Ar-lein
Mae ein system flaengar yn ffordd hawdd o rannu eich cofnodion efo ni a'ch Arbenigwr Lleol
neu
Ffyrdd eraill o gyflwyno eich cofnodion

ORS Yn Fyw!

Gold Star Cofnod yr Wythnos Gold Star

Llyffant Melyn
03/01/2020 yn SH7473

Clock Icon Cofnod Diweddaraf Clock Icon

Duegredynen Gefngoch
wedi'i nodi ar 27/01/2020 am 10.51 pm

Top 5 wedi cofnodi yn ddiweddar

  • Newydd 1: Draenog
  • I Fyny 2: Eithinen Ffrengig
  • Newydd 3: Gwiwer Lwyd
  • I Lawr 4: Collen
  • I Lawr 5: Ffawydden

Aderyn

Aderyn Logo
Gweld cofnodion bywyd gwyllt ar gyfer Cymru gyfan ar wefan CCALl Cymru

Prosiectau

Ar hyn o bryd rydym yn cymryd rhan yn y prosiectau canlynol. Cliciwch am fwy o wybodaeth

Beached!
Prosiect Gylfinir Cymru
Grwp Mamaliaid Gogledd Cymru
Gwarchod Gwenoliaid Duon
Prosiect Adfer Llygod Bengron y Dwr Arfordir
Prosiect Gwylwyr Môr Cymru
Monitro Madfallod Dwr Cribog
Cofnodi Gwenyn y Coed
Atlas Amffibiaid ac Ymlusgiaid Cymru
Prosiect Eirin Dinbych
Cofnodi Estron
Cofnodi Draenog
Bras yr Eira (Plectrophenax nivalis) © Castle Vision Photographic © Castle Vision Photographic
Gweld Newyddion i gyd

Newyddion

 

Gweld canlyniadau o ddigwyddiadau BioBlitz ac eraill

 

Map Rhyngweithiol

Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Events Photo

Beth am ymwneud â bywyd gwyllt a byd natur? Cliciwch yma am Arolygon, Hyfforddiant a Digwyddiadau eraill yn agos atoch chi!

Nesaf ar y Calendr:
Digwyddiadau Cofnod
Archebwch eich lle ar ddigwyddiad

Gwneud Cais am Ddata

Enquiry Photo
Gwneud cais am chwilio am ddata
Cliciwch yma am wybodaeth bellach

Ap LERC Cymru

App Logo
Nodwch eich cofnodion bywyd gwyllt ‘wrth fynd’ drwy ddefnyddio ap ffonau clyfar LERC Cymru.